۱۳۹۵ اسفند ۴, چهارشنبه

"دستاورد جدید از تجمع 3 اسفند بارنشستگان"

محمد خاکساری:
سلام همکاران:
"دستاورد جدید از تجمع 3 اسفند
باز نشستگان"👉👉
پیرو تجمعات قبلی  بازنشستگان آموزش و پرورش که اراده. خستگی ها نا پذیری را برای بدست آوردن خواسته های  صنفی خود دارند  . بار دیگر از باز نشستگان در خواست کردند . ۳اسفند ۹۵ روبروی مجلس بیایند. ولی این تجمع با سایر تجمع های بازنشستگان تفاوت داشت.انها تنها نبودند. اقشار دیگری هم بودند
"کارگران٬ پرستاران٬پیرانپزشگان٬ کارکنان مخابرات "👉در این تجمع حضور داشتند.درد مشترک داشتند و آن" خط فقر بود".این یک دستاورد صنفی برای فرهنگیان و سایر اقشار است .  اگر خواسته های صنفی معلمان با سایراقشار" گره بخورد" رسیدن به خواسته ها اسان تر میشود . یعنی ارتباط" عمیق و پایدار" بین  معلمان با سایر اقشارایجاد گردد. هیات موسس کانون صنفی معلمان  این تجربه تاریخی را داشتند . که مطالبات معلمان باید با سایر اقشار گره بخورد.  به همین جهت در" بند ۴  ماده ۴" اساسنامه کانون صنفی معلمان آوردند.
که  معلمان ارتباط پیگیر و مستمر  با سایر اقشار داشته باشند.
ماده ۴ بند ۴ اساسنامه کانون صنفی معلمان
,"  ایجاد رابطه ی عمیق و پایدار بین معلمان وسایر اقشار جامعه"
متاسفانه نیروی امنیتی شدیداً با ارتباط معلمان با سایر اقشار" ترس و واهمه"👉 دارند چون "اثر بخشی" آن را می دانند.مرتب بین تشکل های صنفی اختلاف می اندازند .که ارتباط معلمان با دانشجویان و کارگران و پرستاران معنی ندارد. خواسته و ناخواسته  برخی همکاران اجازه این  ارتباط را نمی دهند..
البته ما در "طیف صنفی سابق کانون صنفی معلمان" زمینه های ارتباط با" دانشجویان و کارگران "بوجود اوردیم و با اعضای موثر "کارگران و دانشجویان" جلسه ای بطور جداگانه  داشتیم . قرار شد با دانشجویان و کارگران روی مسائل مختلف صنفی  گفتگو‌کنیم . و از "تجارب" یکدیگر استفاده کنیم
یکی از موضوعاتی که با  .انها یعنی کارگران و دانشجویان  قرار شد  گفتگو‌کنیم مسئله زندانیان بود پیشنهادی طیف صنفی  کانون صنفی معلمان به نمایندگان و دانشجویان و کارگران این بود  معلمان از زندانیان 
  دانشجویان و کارگران حمایت می کنند کارگران و دانشجویان از زندانیان معلمان حمایت کنند. متاسفانه بر اثر مشکلات ساختاری
درون سازمانی این جلسه ها ادامه پیدا نکرد.
امید است این ارتباطات ادامه پیدا کند چون در  بند۴  ماده ۴اساسنامه کانون صنفی معلمان آمده است و وزارت کشور و کمسیون ماده ده احزاب اساسنامه کانون صنفی معلمان را تایید کرده است. این ارتباط گرچه" قانونی" است اما برای حاکمیت و همچنین  معلمان
"هزینه سنگین" دارد . "توان و پتانسیل" لازم برای  این هزینه یعنی ارتباط معلمان با "دانشجویان و کارگران "باید ایجاد گردد
به هر حال هرچه هدف "سنگین و مهم تر" باشد. هزینه های بیشتری می طلبد.
اگر شورای هماهنگی تشکل ها ی صنفی احیا می‌شد . تحمل این هزینه ها را داشت
چون" هزینه به کل کشور  تقسیم" می‌شد . تا ارتباطات" جناحی و سیاسی" برخی تشکل
بر طرف نشود .امکان برگزاری جلسه مجمع عمومی شورای هماهنگی ضعیف است.
متاسفانه" مصلحت های سیاسی" کار را برای رسیدن به اهداف صنفی مشکل می کند.
مگر اعتراضات بازنشستگان که مستقل از جناح های سیاسی است مشکلی بوجود آورده است. بازنشستگان "هم مذاکره با مسئولین می کنند . همچنین تجمع" می کنند.این دو در راستای یکدیگرند . هر کدام دیگری نفی نمی کند . شاغلان از" شیوه برگزاری و روش بدست اوردن "خواسته های صنفی بازنشستگان درس بگیرند.هر وقت باز نشستگان  تجمع ۳ اسفند  را روبرو مجلس ترک می کردند .شعار
می دادند «می رویم ولی برمی گردیم»👉
بازنشسته چیزی برای از دست دادن ندارد.برای این است" پیگیر خواسته صنفی" خود است
درود بر پیش کسوتان صنفی
محمد خاکساری
یکی از موسسات کانون صنفی معلمان
۴اسفند ۹۵

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر